Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROJEKT VYUŽITÍ TABLETŮ VE VÝUCE POKRAČUJE I V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Projekt využití tabletů ve výuce pokračuje i v tomto školním roce

I ve školním roce 2018/2019 pokračuje na Gymnáziu J. Vrchlického výuka za využití tabletů. V současnosti se tak s tablety bude učit již zhruba 270 žáků.

Slavnostní předání iPadů žákům čtyřletého studia proběhlo v pátek 7. září. Žáci měli opět možnost výběru z několika provedení, která se lišila velikostí paměti či možnostmi připojení k internetu. Letos dostali také možnost si přímo objednat i ochranná skla, pouzdra a Apple Pencil.

Okamžitě po slavnostním předání proběhlo úvodní školení, během kterého se žáci mohli s tablety blíže seznámit a provést jejich úvodní spuštění.

Plně si uvědomujeme, že pro mnohé může tablet fungovat jako lákadlo odvádějící pozornost stranou od výuky, nicméně žáci obdrželi přísná pravidla pro používání tabletů a především by od určitého věku měli být schopni se koncentrovat na podstatné záležitosti, které jsou se sebekázní rozhodně spjaty.

Vždyť podobná lákadla je budou provázet celým životem a je jen na nich, jestli budou schopni odolat a napnout své úsilí správným směrem.

(rs)