Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fyzikální soutěže

Fyzikální a Astronomická olympiáda ve školním roce 2017/18

V uplynulém školním roce 2017/18 se naši studenti opět účastnili fyzikální a astronomické olympiády. Celkem se soutěží zúčastnilo 61 studentů. V kategoriích pro vyšší gymnázium nás reprezentovalo 31 studentů a v kategoriích, kde soupeříme se základními školami 30 studentů.

Školního kola astronomické olympiády se ve všech kategoriích zúčastnilo 33 studentů, v krajském kole naši školu reprezentovalo 20 žáků. Ve fyzikální olympiádě prošlo přes domácí kolo úspěšně 29 studentů. V kategoriích E, F, G postoupilo 16 žáků do okresního kola, které je pro kategorie G a F konečným. Z kategorie E postoupili 4 soutěžící do krajského kola, kam postoupilo i 14 studentů vyššího gymnázia.

Pro zmiňované olympiády bylo připraveno slavnostní vyhlášení během akce Den s fyzikou, který již pravidelně pořádá Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU v Plzni, Krajská komise FO KÚ Plzeňského kraje, Česká astronomická společnost a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Plzeň. Ocenění obdržel každý, kdo se umístil na 1. - 5. místě ve své kategorii.

Všem studentům, kteří projevili svůj zájem o jednu z uvedených soutěží, gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Nejúspěšnější studenti v krajském kole FO, jsou:

Kategorie A

1. místo Matěj Holý, V8A a postoupil do celostátního kola, kde byl úspěšným řešitelem

8. místo Adam Krátký, V8A

 

Kategorie B

6. místo Přemysl Hovorka, V7B

9. místo Martin Vejčík, V7B

 

Kategorie C

1. místo Tomáš Hurdzan, V6A

3. místo Richard Váňa, V6B

 

Kategorie D

2. místo Jakub Kislinger, V5A

6. místo Štěpán Pressl, V5A

15. místo Krištof Boura, 1.B

 

Kategorie E

3. místo Petr Kostelanský, V4B

7. místo Marek Seltenhofer, V4B

8. místo Jakub Jankovec, V4B

12. místo Tomáš Nováček, V4A

Nejúspěšnější studenti v krajském kole AO, jsou:

 Kategorie AB

4. místo Jitka Mertlová, V7.A

 

Kategorie CD

2. místo Klára Žáková, V6.A

4. místo Blanka Červená, V6.A

 

Kategorie EF

5. místo Jan Mertl, V4.A

6. místo Jiří Šlégl, V4.A

7. místo Ondřej Nováček, V3.A

10.–11. místo Kristián Kučera, V3.A

 

Kategorie GH

6. místo Barbora Hášová, V2.A

10. místo Lenka Drudíková, V2.A

 

Všem účastníkům blahopřejeme a těšíme se na jejich úspěšné reprezentování i v tomto školním roce 2018/2019. Zadání domácího kola FO je již k nalezení na stránkách Fyzikální olympiády nebo na Google disku komise fyziky – Fyzikální olympiády.