Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALEM INOVUJEME 2018

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za festivalem Inovujeme 2018

Ve čtvrtek 27. září 2018 se téměř padesát studentů a studentek seminářů programování a fyziky zúčastnilo festivalu Inovujeme 2018. V prostoru areálu DEPO2015 v Plzni byly představeny technologie z oblasti umělé inteligence, řešení pro chytrá města, průmyslové inovace regionálních firem a výzkum z univerzitního prostředí.

Studenty zaujalo například představení projektu studentského vesmírného satelitu, vyzkoušet si mohli různé prostředky pro praktické využití virtuální reality.

Děkujeme Magistrátu města Plzně, který festival uspořádal a umožnil dopravu studentů na tuto akci zdarma.