Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DEN EVROPSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE NA NAŠÍ ŠKOLE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Den Evropského parlamentu mládeže na naší škole

Na klatovském gymnáziu se uskutečnil den Evropského parlamentu mládeže. Studenti se seznámili s fungováním EPM, debatovali v angličtině o rozličných evropských tématech, při závěrečném zasedání prezentovali své názory a navrhli řešení problému. Čtveřice studentů se v listopadu zúčastní regionální výběrové konference v Litoměřicích.