Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech nabízí v tomto školním roce vzhledem k využití celostátních testů v přijímacím řízení přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium.

Poplatek je 400 Kč za 1 kurz a bude složen při zahájení kurzu v únoru 2019.

Temíny - harmonogram

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ