Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠPANĚLSKO 2018

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Španělština
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Španělsko 2018

Už dlouho jsme se těšili. Někteří z nás nedočkavostí nemohli dospat, a ani v autobuse jsme nenabrali mnoho sil. Proto po příjezdu do Oropesy del Mar snad každý z nás vzal za vděk návštěvu pláže a nechal se objímat vlnami a slunečními paprsky. A všechny problémy jako bychom nechali někde v dálce a nebyl čas na ně myslet.

Celkově musím zhodnotit, že týden strávený ve Španělsku nám dal mnoho zážitků a poznání, které jsme si před odjezdem neuměli ani představit. Například sluncem zalitou pláž večer vystřídaly oslavy. I když nejsme Španělé, nevědomky nás jejich fiesta strhla a my jsme s napětím sledovali zápolení s býky nejen v aréně. (Žádný z nich nebyl zabit.)

Dny plynuly dál a my pozorovali různé kontrasty života. Navštívili jsme jak velkoměsta - Valencii, Barcelonu, tak venkovský statek, kde jsme mohli ochutnat to nejlepší, co tu roste. Vlastně náš celý zájezd byla jedna velká ochutnávka. A i když každému z nás chutnalo něco jiného, tak snad každý měl zaručeno, že se mu nějaký ze zážitků vryje do paměti.

Taktéž jsme v jeden den dokázali skloubit návštěvu rozsáhlého podmořského světa s dech beroucími pohledy na moderní architekturu v komplexu Umění a věd ve Valencii. A tím jsme rozhodně neskončili.

V jednom týdnu jsme také stihli středověký templářský hrad v městečku Peñíscola, centra již zmíněných měst Valencie a Barcelony a mnoho dalšího.

Ale hlavně - na cestě nás provázela dobrá nálada.

Pojedete příště s námi?

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem organizátorům - především vyučujícím, kteří nám umožnili jet a něco zažít, a také velký dík patří rozhodně panu průvodci.


H.K. + L.H.