Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NÁBOJ JUNIOR 2018

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Náboj Junior 2018

Junior náboj 2018

Letošní ročník mezinárodní soutěže pro čtyřčlenné týmy ze základních škol proběhl v celé ČR 23. listopadu. Pro plzeňský region uspořádali tuto soutěž v Plzni na gymnáziu na Mikulášském náměstí. Hlavním pořadatelem soutěže je MFF UK, kde probíhá příprava úloh a konečné hodnocení.

Naši školu reprezentovali 2 týmy složené ze studentů kvart a tercie. První tým, ve složení Kristián Kučera, Ondřej Nováček, Jakub Mazán (V4.A) a Jana Hamplová (V4.B), obsadil v regionu 8. místo. Druhý tým, ve složení Vladimíra Jiříčková (V3.A), Michaela Skálová, Jan James Soukup (V4.B), bojoval hned od počátku s hendikepem jednoho nemocného člena týmu a tím i výpočetní kapacity, obsadil 12. místo.

Všem účastníkům soutěže děkujeme za reprezentaci školy.

Ddiplom 1. týmu 

fotka 1. týmu 

diplom 2. týmu 

Fotka 2. týmu 

Foto: Jan Křížek ©