Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2018

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přírodovědný klokan 2018

Obdivuhodný přehled v biologii, fyzice, chemii, matematice a zeměpisu vynesl naše studenty na medailové pozice soutěže Přírodovědný klokan v Plzeňském kraji.

S úlohami kategorie Kadet (pro 8. a 9. třídy ZŠ) si skvěle poradila Michaela Skálová z kvarty B, která obsadila třetí místo. Kategorii Junior (pro 1. a 2. ročníky SŠ) ovládl Kryštof Boura z 2.B a potěšil nás prvním místem.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.