Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2018 - OHLÉDNUTÍ

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Den otevřených dveří
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Den otevřených dveří 2018 - ohlédnutí

V úterý 11. prosince 2018 se konal na naší škole Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo mnoho zájemců o budoucí studium z 5., 7. a 9. tříd se svými rodiči. Po úvodních informacích si zájemci prohlédli jednotlivá pracoviště školy, kde se mohli blíže informovat o výuce jednotlivých předmětů.

Prohlídka školy byla zpestřena řadou zajímavých pokusů a demonstrací ve fyzice, chemii i jinde. Zájemci zavítali také do rekonstruovaných prostor pro tělesnou výchovu a sport a mohli se také zúčastnit ankety s možností výhry.

Zaznamenali jsme opět velký zájem o víceleté studium, které nabízí řadu možností talentovaným žákům. Zájemce provázeli školou studenti našich maturitních ročníků.


 

 

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii zde…