Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : EVROPSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Evropský parlament mládeže

 

Již v první polovině listopadu proběhla regionální výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v Litoměřicích, jíž se zúčastnil i tým z naší školy. Z důvodu netrpělivého čekání na výsledky z druhého regionálního kola pořádaného minulý víkend v Ostravě přinášíme bližší – a nutno dodat radostné – informace až nyní.

Z kola školního byl do dalších bojů delegován čtyřčlenný tým ve složení Daniela Brunnerová (Sp-B), Radek Coufal (3. B), Josef Hřebec (Sx-A), Albert Kotěšovec (2. B). Během třídenní v angličtině vedené konference byla diskutována různá celospolečenská témata jako například migrační krize, změny klimatu či práva sexuálních menšin. Delegáti byli rozděleni do komisí, v nichž bylo jejich úkolem dané téma zpracovat a přinést možná řešení. Během závěrečného mítinku v litoměřickém divadle pak jednotlivé komise prezentovaly a hájily své výstupy v diskuzi s ostatními delegáty.

Celá akce měla vysokou úroveň jak po stránce organizační, obsahové, i co se týká kvalit jednotlivých účastníků. S o to větším radostí můžeme konstatovat, že do celostátního kola konaného na jaře v Olomouci postoupil Albert Kotěšovec! Celému týmu, a zejména postoupivšímu, děkujeme za účast a gratulujeme!

Dan Kadlec