Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OPAKOVACÍ/ROZŠIŘOVACÍ KURS NĚMČINY PRO VEŘEJNOST

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Opakovací/rozšiřovací kurs němčiny pro veřejnost

V novém kalendářním roce otevíráme nový běh opakovacího / rozšiřovacího kursu němčiny pro veřejnost (pro mírně pokročilé).

Zahajujeme ve čtvrtek 17. 1. v 18:00.

Těšíme se na nové zájemce i staronové frekventanty! Přijďte se nezávazně podívat! První hodina zdarma!

Mgr. Michaela Šléglová

Bližší info: msleglova@gymkt.cz