Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : BEST IN DEUTSCH 2018

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Německý jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Best in Deutsch 2018

V tradičním listopadovém termínu se žáci naší školy zapojili do soutěže Best in Deutsch, ve které mají možnost porovnat své schopnosti v německém jazyce se svými vrstevníky z celé republiky i zahraničí. Jedná se o komplexní soutěž, probíhá totiž elektronickou formou na počítači či mobilním zařízení a testuje 3 základní dovednosti – poslech, porozumění textu a znalosti gramatiky.

Mimořádně úspěšný letos byl Dan Palát z Ok-A, který se v konkurenci 3052 žáků z 11 zemí umístil na fantastickém 25. místě s minimálním odstupem na nejlepší. Velmi podobně se dařilo D. Boháčové taktéž z Ok-A, která obsadila 33. pozici. Drtivá většina soutěžících z naší školy se umístila v první polovině startovního pole, což je vynikající úspěch.