Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MATĚJ HAVLÍČEK NEJLEPŠÍ V OKRESE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Matěj Havlíček nejlepší v okrese

 

V úterý 22. ledna se konal tradiční turnaj základních škol a víceletých gymnázií ve stolním tenise. Největšího úspěchu dosáhl Matěj Havlíček ze třídy kvarty B, který v kategorii IV. (8.-9. třída) nenašel přemožitele a získal zlatou medaili. Naši školu skvěle reprezentovali také Jakub Mazán a Jan Štastný.

 

                                                                                                                                              Připravil  Mgr. Roman Sedláček