Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH NAŠICH STUDENTŮ V OKRESNÍM KOLE OLYMPIÁDY ČJ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch našich studentů v okresním kole Olympiády Čj

V novém roce 2019 nás potěšil úspěch hned několika našich soutěžících, kteří získali v soutěži přední místa.

Kategorie ZŠ:

1.místo Michaela Skálová KB

Kategorie SŠ:

1.místo Hana Fialková SXB

3.místo Matěj Mudra SXB

Všem studentům blahopřejeme, budeme jim držet palce v krajských kolech.