Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2019 - ŠKOLNÍ KOLO A, B, C

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Matematická olympiáda 2019 - školní kolo A, B, C

V lednu proběhla školní kola MO v kategoriích pro vyšší gymnázium (A, B, C)

 Kategorie A

Úspěšní řešitelé jsou: Tomáš Hurdzan (septima A) s 11 body a Richard Váňa (septima B) s 10 body. 

Kategorie B

 Z pěti soutěžících byl nejlepší Jakub Kislinger (sexta A), který získal plný počet bodů. Dalším úspěšným řešitelem je Kryštof Boura (2. B) s 11 body.

Kategorie C 

Tuto kategorii řešilo 14 studentů, sedm z nich je úspěšnými řešiteli.

Jméno Třída Počet bodů
1. Tomáš Nováček QA 18
2. Jankovec Jakub QB 16
3. Le Xuan My QA 16
4. Seltenhofer Marek Q.B 14
5. Robin Nguyen QA 14
6. Kostelanský Petr QB 12
7. Mertl Jan QA 10