Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DALÍ A SURREALISMUS

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Dalí a surrealismus

25. února odstartuje výtvarná soutěž, zaměřená na surrealismus.

Jejím duchovním otcem je vyučující španělského jazyka, pan učitel Morava. Nápad uspořádat soutěž, která bude reflektovat „nadrealitu“, výtvarníky zaujal.

Studenti pod vedením p. uč. Hranáčové vyjadřovali různými výtvarnými technikami složitosti podvědomí a snů. Jednou z nejznámějších ikon surrealismu, Salvadorem Dalím, se nechávali inspirovat buď doslovně, nebo jen volně.

V průběhu tří měsíců vznikaly zajímavé kresby, malby a grafiky. Z nich si teď všichni studenti i učitelé školy mohou vybrat svého favorita. Hlasovat se bude pomocí štítků, které si vyzvednou u pana učitele Moravy, nebo v sídle školního parlamentu.

Každý z hlasujících bude mít jen jeden hlas. Štítek přilepí pod vybrané dílo. Soutěžní práce budou vystaveny na označených panelech ve spojovací chodbě školy.

12 prací, které dostanou nejvyšší počet bodů, bude v dalším kole vystaveno ve veřejném prostoru, který je ve fázi vyjednávání.

Ceny pěti vítězným autorům (1 – 3. místo, Cena diváků a Cena poroty) budou slavnostně předány při zahájení školní výstavy s názvem „Předávání vesla“. Vernisáž se uskuteční 2. května 2019 v 15 hodin v galerii Atrium KD Družba v Klatovech.

Ochutnávku prací, které aspirují na ceny, naleznete ve fotogalerii zde…

(zh)