Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 2019

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Technická olympiáda 2019

V prostorách Západočeské univerzity v Plzni se 7. února 2019 uskutečnila prezentace soutěžních prací a slavnostní předávání cen vítězům 6. ročníku soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje. Vítězové převzali ceny z rukou hejtmana Josefa Bernarda, rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka, náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové a vedoucí odboru školství Jaroslavy Havlíčkové.

Absolventi technických oborů jsou dnes na pracovním trhu nejžádanější. Věřím, že soutěže, jako je Technická olympiáda, přispějí ke zvýšení zájmu studentů o techniku a spolupráce středních škol s univerzitou více přiblíží středoškolákům představu o studiu na vysoké škole," uvedl hejtman Josef Bernard.

V letošním roce se do kolektivní soutěže, kterou vyhlašuje Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou, přihlásilo 12 středních škol s celkovým počtem 81 žáků se 32 soutěžními pracemi. Jako ceny obdržely nejúspěšnější týmy finanční poukazy v hodnotě od 1 000 do 5 000 korun od Plzeňského kraje a za 1. místa tablety od ZČU.

Technická olympiáda je ideální soutěž pro žáky tvořivé, kteří se umí nadchnout, mají chuť hledat řešení nejrůznějších technických problémů a mají smysl pro týmovou práci. Takové vlastnosti by měl mít i každý student vysoké školy. Proto také účastníky Technické olympiády, kteří se rozhodnou studovat na některé ze tří technických fakult Západočeské univerzity, odměníme po úspěšném absolvování prvního semestru jednorázovým stipendiem ve výši 10 tisíc korun," uvádí jednu z výhod účasti v soutěži rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

Technická olympiáda Plzeňského kraje je kolektivní soutěž, kde soutěžní tým musí tvořit nejméně 2 žáci a maximálně 4 žáci z jedné střední školy v řešení tematických okruhů. V každé sekci se soutěží ve dvou kategoriích: kategorie A – gymnázia, kategorie B – ostatní střední školy. Soutěžní tým je veden pedagogem z dané školy; Západočeská univerzita poskytuje možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům, rovněž poskytuje možnost využití laboratorních prostor k potřebným měřením v rámci experimentů.

Práci musí vytvořit skupina žáků z jedné školy, pomoc z jiných subjektů je zakázána. Konzultace jsou povoleny z pedagogického sboru dané školy a ze ZČU. Své výsledky soutěžní týmy prezentují před odbornou porotou. Témata jsou vypisována Západočeskou univerzitou. Do soutěže je zapojena Fakulta aplikovaných věd, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická ZČU.

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 2019

 Naši školu reprezentovalo 6 soutěžních týmů.

Studenti byli velice úspěšní, o čemž svědčí udělené ceny.

Obhajoby prací probíhaly před 3 porotami, které nakonec vyhodnotily práce seřazením do 5 kategorií:

 

1. místa (tablet):

Tomáš Čížek, Marek Seltenhofer: Pásové vozítko na dálkové ovládání

Adam Babka, Róbert Onder: Flexibilní podvozek závodního RC auta

 

2. místo (5000 Kč):

Lukáš Koláček, Lenka Hromádková: Generátor funkcí pro školní pokusy

 

3. místo (3000 Kč):

Štěpán Pressl, Josef Hřebec: Barevná hudba

 

4. místo (1000 Kč):

Richard Váňa, David Váňa: Ovládání a stabilizace vrtulníku pomocí AVR chipu (ATmega328) a MPU-6050

 

5. místo (termohrnek):

Matěj Štampach, Matouš Pešek, Jiří Kraml: Model plamenometu

 

Více o projektrch si můžete prohlédnout ve fotogalerii