Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 2018/2019

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Soutěž v anglickém jazyce 2018/2019

Výsledky okresního kola

Kat. IB

1. místo: David Berka SA
3. místo: Anna Řezáčová SA

Kat. IIB

1. místo: Yasmin Steinerová TA
3. místo: Michaela Skálová KB

Kat. IIIA

2. místo: Jakub Jankovec QB

Výsledky školního kola

Kat. IB

1. místo: Anna Řezáčová SA
2. místo: Antonie Vojtová SA
3. místo: David Berka SA

Kat. IIB

1. místo: Michaela Skálová KB
2. místo: Tereza Wirthová KA
3. místo: Yasmin Steinerová TA

Kat. IIIA

1. místo: Jakub Jankovec OB
2. místo: Albert Kotěšovec 2A
3. místo: Martin Šamberger SpA

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.