Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA OKRESNÍM KOLEM CHEMICKÉ OLYMPIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za okresním kolem Chemické olympiády

Gymnázium Jaroslava Vrchlického ve spolupráci s DDM Klatovy již tradičně pořádalo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D.

Deváťáky a kvartány z Klatov, Sušice a Horažďovic letos zavedly teoretické i praktické úlohy do marťanské chemické laboratoře.

Naší astronauti – chemici si vedli skvěle. Vojtěchu Kantovi (kvarta B) děkujeme za vítězství a Janě Hamplové (kvarta B) za třetí místo.