Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : GYMNAZISTA ROKU 2019

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Gymnazista roku 2019

Dne 20. 3. 2019 probíhala v Plzni prestižní soutěž Gymnazista roku.

Zúčastnilo se 24 vybraných nejlepších studentů z 12 gymnázií Plzeňského kraje.

Soutěžící odpovídali na 120 otázek zahrnujících všechny předměty –
humanitní i přírodovědné.  Tři nejlepší poté postoupili do finálového
kvízu.

Absolutní vítězkou se stala naše studentka Jitka MERTLOVÁ z oktávy A.

Blahopřejeme!