Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍM PŮDNÍ VESTAVBY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za slavnostním otevřením půdní vestavby

25. března 2019 byla slavnostně otevřena půdní vestavba naší školy. Byly vybudovány odborné učebny digitálních technologií, elektrotechniky a robotiky, přírodních věd a počítačová učebna jazyků (již druhá na naší škole). K nim patří i příslušné zázemí.

Současně byl vybudován i výtah, který přispívá k bezbariérovému přístupu školy.

Otevření se zúčastnila řada hostů (Mgr. Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana PK, Mgr. Rudolf Salvetr, starosta Klatov, JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí OŠMS Krajského úřadu PK, Mgr. Jaroslav Šobr, předseda výboru Zastupitelstva PK pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost aj.).

Stavba byla financována z IROPu s významným doplňkem zřizovatele - Plzeňského kraje. Realizace se ujala firma Kypta Stavoservis.

Nové učebny přispějí k dalšímu posílení povinné, volitelné i nepovinné výuky a zájmové činnosti v několika prioritních oblastech. Další aktivity jsou naplánovány pro 5 spolupracujících základních škol.

(js)
Fotogalerie ze slavnostního otevření - klikněte zde