Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : CERTAMEN LATINUM - ZEMSKÉ KOLO

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Certamen Latinum - zemské kolo

Certamen Latinum - zemské kolo
Děkujeme studentce Stele Šrámkové z kvinty A za reprezentaci našeho gymnázia v zemském kole latinské soutěže, jež se konalo 14. března 2019 v Praze. Ač náhradnice a začátečnice, v konkurenci soutěžících ze všech českých krajů se neztratila a obsadila z 39 míst pěknou 26. pozici.

Mladí latiníci překládali v 1. kategorii (určené studentům do 1,5 roku studia latiny) text o posvátném jmelí, ve vyšší kategorii pak příběh o kapitolských husách; následovaly testy gramatické a testy řeckých a římských reálií.

Věříme, že v latině i v latinské olympiádě (zařazené mezi soutěže vyhlašované MŠMT do kategorie A) bude pokračovat sl. Šrámková i další její vrstevníci.
Za komisi románských jazyků a latiny
PhDr. David Franta,
člen poroty zemského kola Certamen Latinum

Za komisi českého jazyka a literatury
PhDr. David Franta