Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VIZE BUDOUCNOSTI - OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTOVÝM DNEM

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vize budoucnosti - ohlédnutí za projektovým dnem

Ve středu 3. dubna se na našem gymnáziu konal již 12. projektový den. Letošní téma bylo Vize budoucnosti. Pozvali jsme 12 fundovaných lektorů pro oblasti, kde je předpokládán rychlý rozvoj – viz seznam přednášek. V besedách s prezentacemi se studenti seznámili s řadou novinek, které v učebnicích nebývají. A měli také řadu dotazů, na něž se snažili lektoři dát co nejlepší odpověď.

V závěrečné části se konala přehlídka vlastních prací žáků v jednotlivých třídách (videa, kresby, fejetony aj.), z nichž bylo hlasováním vybráno nejlepší dílko do celoškolní přehlídky.

Průběh projektového dne byl opět dokumentován televizí FilmPro a i v tomto roce patří poděkování za sponzorskou podporu klatovské firmě Barentz.

Fotogalerie 1

Fotogalerie 2