Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Krajské kolo matematické olympiády

V Plzni proběhlo krajské kolo Matematické olympiády kategorie Z9, která je určena žákům devátých ročníků základních škol a pro studenty z kvart gymnázií.

Z našich studentů se nejlépe umístil Ondřej Nováček z kvarty A. Skončil čtvrtý, i když získal 19 bodů (na obsazení 1. místa by potřeboval o dva body více).