Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PYTHAGORIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Pythagoriáda - školní kolo

V prvním dubnovém týdnu studenti primy, sekundy a tercií řešili úlohy školního kola matematické soutěže nazvané Pythagoriáda.

Každý student řešil 15 úloh různé náročnosti. Do okresního kola postupují ti, kteří získali 10 (nebo 9) bodů.

Prima

Pořadí

Jméno

Počet bodů

1

Košan Václav Matěj

11

2-6

Chaloupková Lucie

10

2-6

Horský Michal

10

2-6

Vo Huy Hoang

10

2-6

Adam Matěj

10

2-6

Balounová Doris

10

Doležal Adam

Sekunda

Pořadí

Jméno

Počet bodů

1

TrnkaVojtěch

11

2

Haniger David

10

3-9

Žabková Markéta

9

3-9

Vladařová Julie 

9

3-9

Maštalířová Jana

9

3-9

Nováček Jan 

9

3-9

Řeřichová Tereza

9

3-9

Doležal Adam

9

3-9

Ježková Anna

9

 

Tercie

Pořadí

Jméno

Třída

Počet bodů

1

Drudíková Lenka

TA

15

2

Turner Jakub

TA

14

3-4

Schmidt Vojtěch

TA

13

3-4

Váchová Magdalena

TB

13

5-6

Červený Tomáš

TB

11

5-6

Hnojský Matouš

TA

11

7-11

Bořánek Jan

TA

10

7-11

Fikrlová Veronika

TB

10

7-11

Chaloupka Jan

TA

10

7-11

Kottová Eliška

TA

10

7-11

Melková Tereza

TB

10