Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSTAVA PŘEDÁVÁNÍ VESLA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výstava Předávání vesla

Výstava nazvaná Předávání vesla představuje tvorbu Zdeňky Hranáčové, vyučující výtvarné výchovy na klatovském gymnáziu, a práce jejích studentů.

Jedná se o výběr z prací z posledních 7 let, kdy učitelka na gymnáziu působí.

Na výstavě jsou k vidění i vítězné práce ze soutěže „Inspirace Dalím“, kterou iniciovalo oddělení španělštiny na gymnáziu v letošním školním roce.

Práce starších studentů doplňují žáci nižšího gymnázia ze třídy p. uč. Kristýny Šťastné.

Název výstavy je symbolický: někteří ze studentů zvolí v budoucnu jako svoji profesi výtvarnou činnost, ať už jako architekti, historici umění, designéři nebo učitelé.

Na jejich lidské a profesní cestě je bude provázet kreativita a v širším významu slova tvořivý přístup.