Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH V SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ POHYBOVOU SKLADBU

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch v soutěži O nejlepší pohybovou skladbu

Koncem března se opět sjely týmy pohybových skladeb do Plzně, aby ukázaly svoje celoroční pohybové snažení. Pod záštitou OR a KR AŠSK pořádaly škola a Centrum sportu při 22. základní škole další ročník Krajské soutěže O nejlepší pohybovou skladbu.

Sjely se skupiny z pořádající Plzně, Zruče – Sence, Tlučné, Klatov, Líní a dalších škol, které se zabývají pohybovou tvůrčí aktivitou. Soutěžilo se v V. kategoriích, z toho třech podle věku žáků, čtvrtá byla určena pro mažoretky a pátá pro taneční skupiny. Nejlepší skladby postupují do republikového finále, které opět proběhne koncem května v Opavě.

 

K naší velké radosti se do opavské finálové soutěže probojovaly i naše tanečnice, zač což jim patří velké uznání a poděkování. Družstvo Gymnázia Klatovy tvoří Gabriela Bělochová, Klára Kučerová, Aneta Kováčová, Martina Černá, Adéla Kmeťová, Michaela Kortánová, Alena Tejčková, Nikol Petrmichlová, Kateřina Běčáková, Kamila Stinglová, Eliška Eisenhammerová.

 Soutěžní skladbu si můžete prohlédnout zde...