Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY KATEGORIE B

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Krajské kolo matematické olympiády kategorie B

V krajském kole matematické olympiády kategorie B (pro studenty sext a druhých ročníků) jsme měli dva zástupce. Oba se stali úspěšnými řešiteli.

Na třetím místě se umístil Jakub Kislinger ze sexty A a čtvrté místo obsadil Kryštof Boura z 2. B.

Oběma účastníkům blahopřejeme k jejich úspěchu.