Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ EVROPA VE ŠKOLE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole

Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole

Evropa ve škole je mezinárodní projekt, jenž vzdělává prostřednictvím slovesného a výtvarného umění k evropanství. Letošní téma "YOUrope - je to o tobě!" bylo pro žáky a studenty našich škol rozpracováváno do několika tematických okruhů:

1. Chytří evropští vynálezci
V každém období lidské existence existovaly vynálezy a chytré nápady, které změnily život lidí. Jistě i ty znáš řadu evropských vynálezců z různých dob a oborů. Kterého z nich ty osobně považuješ pro jeho přínos za zvlášť důležitého. Proč?

2. Letecké taxi po Evropě
Představ si, že jste založili s kamarády letecké „taxi“ a nyní vyrazíte po Evropě. Máte samozřejmě nejmodernější vybavení a během cesty sledujete všechny možné zajímavosti. Co byste vybrali a poslali z „paluby“leteckého taxi domů jako pozdrav? Vytvořte o této zajímavosti obrázek nebo písemnou zprávu.

3. Měj oči otevřené!
Velké věci vznikají z malých. Rozhlédni se kolem sebe a přemýšlej! Které malé každodenní věci, situace a nápady by podle tvého názoru neměly být přehlédnuty, protože obohacují život v Evropě?

4. Zvířecí parlament.
Široká škála zvířat žije v zoologických zahradách. Představ si, že tato zvířata mají svůj vlastní „parlament“. Za co budou bojovat některá zvířata a proč?

5. Street art - vandalismus, protest nebo umění?
Street art - „pouliční umění“ nebylo po dlouhou dobu bráno vážně, protože se lišilo od tradičního chápání umění. Dnes si však loga, graffiti, samolepky apod. získávají pozornost zvláště mladých lidí a „pouliční umění“ dostává oficiální prostor na veřejných prostranstvích. Znáš některý zajímavý projev pouličních výtvarných aktivit? Dovedl bys v tomto stylu vytvořit návrh na výzdobu určitého veřejného prostoru ve vašem městě? Jaký máš názor na tento druh veřejného projevu?

6. Vyjádři svůj názor!
V roce 2019 budou probíhat volby do Evropského parlamentu. Miliony Evropanů budou mít možnost rozhodnout o svých zástupcích, a tím i o budoucnosti Evropy. Zamysli se, co pro nás společenství evropských zemí znamená, v čem je důležité pro nás, ale třeba i to, co se nám nelíbí. Co bys chtěl „vzkázat“ evropským představitelům ty?  Jak bys to udělal? Napsal dopis nebo složil písničku? Vytvořil výtvarné dílo? Co třeba společně s ostatními uspořádat výstavu zajímavostí o Evropě?Každý může přispět vlastními fotografiemi, zážitky z cest, výtvarným i tiskovým materiálem, ale i svými názory na život v Evropě.


Mezi oceněnými na krajské přehlídce nechyběli ani studenti našeho gymnázia. Gratulujeme Lucii Steinerové, Dobromile Markové, Filipu Najmanovi a Matěji Kreslovi.


Za komisi českého jazyka

PhDr. David Franta a PaedDr. Ladislava Drnková