Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH ANGLIČTINÁŘŮ V SOUTĚŽI KONTEXT

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch angličtinářů v soutěži Kontext

Velkého úspěchu dosáhli naši studenti v rámci soutěže Kontext, která je zaměřena na porozumění angličtině.

Soutěž je pořádána ZČU a nabízí jedinečnou možnost srovnání v rámci Plzeňského kraje. Celá soutěž kromě finále probíhá online. Adam Baxa a Richard Váňa nejprve nejlépe zvládli čtyřkolovou část v rámci školy, následně zabodovali v semifinále a vybojovali postup do finále.

V něm v kategorii pro 1. a 2. ročníky gymnázií obsadil Adam třetí pozici a Ríša v kategorii pro 3. a 4. ročníky gymnázií vybojoval dokonce příčku druhou. Gratulujeme!