Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCHY STUDENTEK ŠPANĚLŠTINY

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Španělština
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěchy studentek španělštiny

Významného úspěchu dosáhly studenty našeho gymnázia Anna Rubášová z 2. B a Pavlína Králová ze 4. B ve španělském jazyce.

Nejprve vyhrály 19. 3. ve svých kategoriích krajské kolo v Plzni. 26. 4. se obě studentky zúčastnily celostátního kola v Praze, ve kterém rozhodně nezklamaly. V prostorách Institutu Cervantes za účasti velvyslankyně Mexika, velvyslanců Španělska a Peru a členů institutu nejprve zvládly poslechový test a poté v konverzační soutěži porovnaly své znalosti s dalšími studenty z celé republiky.

Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích a u maturity.