Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Okresní kolo Pythagoriády

Vybraní studenti nižšího gymnázia se 28. května tr. zúčastnili okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Ve všech kategoriích obsadili naši soutěžící přední místa, stali se úspěšnými řešiteli (museli získat nejméně 10 bodů z 15 možných).

Kategorie 6. třída (studenti primy)

Adam Matěj skončil druhý se ziskem 12 bodů (z 15). Na čtvrtém místě se umístila Doris Balounová a pátý byl Vo Huy Hoang. Těsně pod úspěšnými řešiteli skončili Michal Horský (9,5 b.) a Václav Matěj Košan (9 bodů).

Kategorie 7. třída (studenti sekundy)

Mezi úspěšné řešitele se zařadili Vojtěch Trnka a David Haniger, kteří shodně obsadili 4. místo se ziskem 11 bodů.

Kategorie 8. třída (studenti tercií)

V této kategorii si první dvě místa rozdělili Tomáš Červený (13. bodů) a Lenka Drudíková (11 bodů). S devíti body se na 4. místo probojovali Matouš Hnojský a Jakub Turner.