Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : INFORMACE PRO RODIČE A BUDOUCÍ ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ ČTYŘLETÉHO STUDIA A TERCIE ŠESTILETÉHO STUDIA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Informace pro rodiče a budoucí žáky prvních ročníků čtyřletého studia a tercie šestiletého studia

Informace pro rodiče a budoucí žáky prvních ročníků čtyřletého studia a tercie šestiletého studia.

Ve středu 19.06.2019 pořádá Gymnázium J. Vrchlického informativní schůzku pro budoucí studenty v tělocvičně školy.

Začátek schůzky pro žáky prvního ročníku čtyřletého studia je v 15.00.

Schůzka žáků tercie šestiletého studia začíná v tělocvičně v 16.15.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ