Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : INFORMACE K ADAPTAČNÍMU KURZU PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Informace k adaptačnímu kurzu prvních ročníků

Termín: po 2. 9. - čt 5. 9. 2019

Odjezd autobusem 2. 9. v 10.00 od školy do obce Rybník (https://www.rybnik-ceskyles.cz/).

Příjezd 5. 9. kolem 16.30

Účelem adaptačního kurzu je usnadnit žákům přechod ze základní školy na gymnázium, dát příležitost seznámit se navzájem a s třídním učitelem, nastartovat tvorbu dobrého a spolupracujícího třídního kolektivu. Součástí kurzu jsou všechny základní informace a prezentace o činnosti školy, o učebních plánech, možnostech školních i mimoškolních aktivit, přednáška "Jak studovat" a samozřejmě také aktivity sportovní, zábavné a poznávací.

Přihláška-pokyny-2019

Posudek o zdravotní způsobilosti

Prohlášení o bezinfekčnosti

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ