Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA ADAPTAČNÍM KURZEM PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za adaptačním kurzem prvních ročníků

Adaptační kurz tříd 1.A a 1.B se jako obvykle konal v prostředí malebné vesničky Rybník v Českém lese. Tam nacházíme ideální podmínky pro akci takového typu. Ubytování i stravování je perfektním způsobem zajištěno v Rekreačním středisku Rybník, telefonní signál mizí kdesi uprostřed rozlehlých lesů a v okolí se nachází atraktivní turistické cíle.

První den byl věnován vzájemnému seznamování se a také základním informacím o škole. V průběhu dne druhého navštívili žáci pramen řeky Radbuzy, seznámili se s mimoškolními aktivitami nabízenými školou a den završili posezením u táboráku za hudebního doprovodu několika nástrojů.

Třetí den byl pro všechny účastníky poměrně náročný. Na programu byl turistický okruh o délce takřka 25 kilometrů s dlouhým stoupáním do obce Pleš, kde se žáci mohli nejen občerstvit, ale také navštívili místní hřbitov, aby si připomněli pohnutý osud příhraničních oblastí. Cesta byla vyšperkována výstupem na rozhlednu Ebene a následným sestupem, který částečně vedl korytem potoka či velmi zarostlými cestami.

Závěrečný den proběhl ve znamení sportovních klání. Protože nám po celý pobyt přálo počasí, měli žáci možnost se každý den osvěžit v tamějším přírodním koupališti.

(rs)


Fotografie naleznete ve fotogalerii zde…