Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KOMPLEXNÍ ZAHRANIČNÍ EXKURZE DO CHORVATSKA 2019

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Komplexní zahraniční exkurze do Chorvatska 2019

Komplexní zahraniční exkurzi do Chorvatska pořádá naše gymnázium vždy na začátku školního roku, a to již od roku 2008. Je určena pro studenty druhých ročníků a sext. Její přípravu a realizaci má na starost předmětová komise zeměpisu.

Odjeli jsme v pátek večer 6. září dvěma autobusy v počtu 85 studentů a 4 učitelé. Již dvanáct let je naší ubytovací destinací pro týdenní pobyt studentů a profesorů městečko Sveti Filip i Jakov, ležící nedaleko Zadaru v Severní Dalmácii. Je to menší a typické dalmatské město. Všichni jsme ubytováni v apartmánech, kde si vaříme a odkud každé ráno vyjíždíme do různých lokalit, abychom mohli poznat všechny krásy Chorvatska.

Během exkurze poznali studenti celkem čtyři národní parky Chorvatska, krásné hory, jezera, soutěsky, skalní labyrinty, řeky, historická přístavní městečka i moře. Navštívili národní park Plitvická jezera, kde se natáčel mj. film Poklad na stříbrném jezeře, s tyrkysově modrými jezery a burácejícími vodopády. O dechberoucí přírodní scenerie není nouze ani v soutěsce NP Paklenica v pohoří Velebit, nebo v korytu řeky Krky, které je obklopené pralesní vegetací uprostřed vápencových skal s množstvím jezer, vodopádů a kaskád. Lodí jsme zavítali mezi ostrovy NP Kornati, které kontrastuje s blankytně modrým mořem, a čas zbyl i na koupání v Jadranu.

Chorvatsko je velmi zajímává turistická destinace plná úžasných historických i přírodních zajímavostí. Oblast, kterou jsme navštívili, plně splňuje veškeré požadavky kladené na komplexní exkurzi. Nabízí během týdne možnost realizovat tematicky zaměřené exkurze do různých lokalit, a to nejen z hlediska geografického, ale i historického, botanického, zoologického i ekologického.

Exkurze proběhla v pořádku, nikdo nebyl zraněn ani zapomenut.

Josef Pšajdl