Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NEW YORK 2020

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

New York 2020

Příští školní rok je na základě poptávky studentů angličtiny připraven sedmidenní zájezd do New Yorku. Uskuteční se v termínu podzimních prázdnin (24.10. - 30.10. 2020), kdy absence ve škole bude činit pouhé dva dny.

Cena zájezdu – 29 210 Kč – zahrnuje dopravu od gymnázia na pražské letiště a zpět, zpáteční letenku do USA, transfer v NY, 5 noclehů v hotelu Ramada Limited se snídaněmi a průvodce po celou dobu včetně letu. Vzhledem k velkému zájmu studentů doporučujeme včasnou rezervaci formou předběžné přihlášky, kapacita zájezdu je omezena počtem letenek.

Přihlašujte se, prosím, do konce kalendářního roku 2019 ve sborovně u Jiřiny Stýblové.

Podrobný program ve formátu PDF zde