Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDNÁŠKOU O ČESKÉM NÁRODNÍM REGISTRU DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Biologie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za přednáškou o Českém národním registru dárců kostní dřeně

V pondělí 4. 11. 2019 na naše gymnázium zavítala paní Věra Šilerová, aby studentům biologického semináře třetích a čtvrtých ročníků představila úlohu Českého národního registru dárců kostní dřeně. Paní Šilerová krátce pohovořila o historii vzniku registru a jeho nezastupitelné roli ve vyhledávání a evidenci potenciálních dárců kostní dřeně.  Právě transplantace kostní dřeně je pro pacienty trpící leukémií jejich jedinou nadějí na vyléčení.

Do registru mohou vstoupit mladí lidé od 18 do 35 let, kteří jsou zcela zdrávi a pevně rozhodnuti, že v případě potřeby jsou ochotni anonymně a nezištně darovat část svých krvetvorných buněk k transplantaci člověku, u kterého ostatní léčebné postupy selhávají.

V databázi Českého národního registru dárců dřeně je nyní evidováno okolo 92 000 potenciálních dárců. Protože však šance, že se najde pro nemocného člověka vhodný dárce, je asi jen 1 : 100 000, je jednou z priorit registru šířit osvětu zejména mezi mladé lidi a dostat se do povědomí širší veřejnosti.