Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : BESEDA K 17. LISTOPADU 1989

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Beseda k 17. listopadu 1989

V úterý 12. 11. 2019 proběhla na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech beseda s panem Karlem Jungvirthem, který v listopadových dnech 1989 spoluzakládal Občanské fórum v našem městě.

Na začátku své prezentace přiblížil pomocí dobových fotografií studentům své mládí a postupné dospívání. Vyprávěl o středoškolském studiu, o vojně, které se úspěšně vyhnul a také o setkáváních se se stodským farářem.

Druhá polovina byla věnována jeho aktivní účasti na demonstracích v letech 1988- 1989.

Závěr patřil listopadu 1989 v Klatovech, opět s dobovými fotografiemi.

Celé vyprávění bylo zakončeno besedou studentů a dlouhým potleskem.

Panu Karlu Jungvirthovi ještě jednou děkujeme za velice přínosné dopoledne.

Radomíra Pytlíková