Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SPOLUPRÁCE S VŠCHT

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Spolupráce s VŠCHT

Poutavou přednášku si pro studenty chemického semináře připravil prorektor VŠCHT prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Dozvěděli jsme se mnoho nového o metodách zpracování ropy a ropných látek, o požadovaných vlastnostech jednotlivých typů pohonných hmot i o tom, jak lze těchto parametrů dosáhnout. Společně jsme se zamysleli nad technologickými, ekologickými i ekonomickými kompromisy, které musí petrochemický průmysl řešit.

Panu profesorovi děkujeme nejen za spoustu zajímavých informací a postřehů, ale také za pozvání do laboratoří Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.