Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TURNAJ V PIŠKVORKÁCH V DOMAŽLICÍCH

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Turnaj v piškvorkách v Domažlicích

13. listopadu se čtyři týmy z našeho gymnázia pod dozorem pana učitele Kadlece vydaly na oblastní turnaj soutěže v pIšQworkách do Domažlic.

I přes brzké vstávání panovala ve vlaku dobrá nálada. Někteří trénovali, někteří si povídali a zbytek spal. Po výstupu z vlaku jsme se vydali skrz Domažlice na tamější gymnázium, kde se celý turnaj odehrával. Zde jsme absolvovali úvod do turnaje, byla nám sdělena pravidla a představeni partneři projektu. Obdrželi jsme modré a červené fixy, kterými jsme vyplňovali křížky nebo kolečka do archů.

Po prvních třech zápasech každého týmu se osm týmů vyřadilo. Naše týmy nepatřily mezi eliminované, a tak hrály ještě jeden zápas. Tento jediný rozhodovací zápas všechny čtyři týmy prohrály, a tudíž jsme se umístili na 5. - 8. místě. Jako naschvál ale postupovaly jen týmy čtyři.

I přes tento mírný neúspěch se však celý den vydařil a náležitě jsme si ho užili. Těšíme se na příští ročník a doufáme, že se tam uvidíme i s vámi!

 

Jana Hamplová a Ondřej Nováček