Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE BIBLE A MY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Okresní kolo soutěže Bible a my

Bible a my, okresní kolo, 27. 11. 2019

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Národních mučedníků 347, 339 01 Klatovy

 

1. kategorie

1. Kateřina Toušková                    ZŠ Čachrov                         12,5 b.

2. Matěj Procházka                        ZŠ Čachrov                         12 b.

3. Martin Necuda                            ŽŠ Čachrov                         11 b.

 

2. kategorie

1. Tereza Ašková                             ZŠ Plánická KT                  17 b.

2. Agáta Pospíšilová                       G Klatovy                            15,5 b.

3. Magdalena Křivohlavá              G Klatovy                            15 b.

4. Aneta Náměstková                   G Klatovy                            9 b.

 

3. kategorie

1. Vojtěch Trnka                              G Klatovy                           14 b.

2. Anna Velkoborská                     ZŠ Plánická KT                   11,5 b.

3. Jakub Noha                                   G Klatovy                            10 b.

4. Vojtěch Fialka                              G Klatovy                            9,5 b.

5. Natálie Novotná                         ZŠ Plánická KT                   6 b.

 

4. kategorie

1. Annie Tirzah Novotná              G Sušice                              22 b.

2. John Joel Novotný                     G Sušice                              21,5 b.

3. Magdalena Hessová                  SŠZP KT                                21 b.

4. Štěpán Los                                    G Klatovy                            18 b.

5. Petr Kostelanský                        G Klatovy                            15 b.

6. Alžběta Křivohlavá                     G Klatovy                            12 b.

 

 

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme – postupují do celostátního kola, jež se uskuteční v pátek 20. března 2020 v Olomouci na CM teologické fakultě Univerzity Palackého.

 

 

Klatovy, 29. 11. 2019

 

 

 

 

PhDr. David Franta, okresní garant Bible a my