Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : BEST IN ENGLISH 2019

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Best in English 2019

Koncem listopadu se naše škola tradičně zapojila do mezinárodní soutěže v anglickém jazyce Best in English. Do té se letos zapojilo 624 středních škol a 16462 studentů z 25 zemí.

A naši žáci se v této obrovské konkurenci neztratili! Na 196. místě v rámci celého světa se umístila Hanka Fialková ze Sp-B, což znamená, že takřka dosáhla neuvěřitelného percentilu 99. Dalších 7 žáků pak na percentil 90 a vyšší.

Gratulujeme!