Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fyzikální olympiáda

22. ledna 2020 se uskutečnilo krajské kolo fyzikální olympiády kategorie A v Plzni. Naší školu reprezentovali:

Tomáš Hurdzan (V8.A) - 1. místo a postup do celostátního kola

Richard Váňa (V8.B) - 4. místo

Lukáš Babka (V8.A) -  7. místo

Lukáš Koláček (4.B) - 13. místo.

 

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.