Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE – SUŠICE 5. ÚNORA 2020

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky okresního kola Soutěže v anglickém jazyce – Sušice 5. února 2020

Výsledky okresního kola Soutěže v anglickém jazyce – Sušice 5. února 2020

Kategorie IB   

1. místo: Václav Matěj Košan (SA)

Kategorie IIB  

1. místo: Yasmin Steinerová (KA)

2. místo: Malvína Kaňková (KA)

3. místo: David Berka (TA)

Kategorie IIIA 

1. místo: Jakub Jankovec (SxB)

2. místo: Albert Kotěšovec (3B)

 

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.