Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 2019/2020

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Technická olympiáda 2019/2020

Ve čtvrtek 7. února se naši studenti zúčastnili finále 7. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje, které probíhalo na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Studenti zde společně s dalšími úspěšnými středoškoláky prezentovali výsledky své tvořivé práce.

V letošním roce se do kolektivní soutěže, kterou vyhlašuje Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, přihlásilo 13 středních škol s celkem 37 týmy, které se představily po jedné soutěžní práci.

Technická olympiáda Plzeňského kraje je kolektivní soutěž, kde soutěžní tým musí tvořit nejméně 2 žáci a maximálně 4 žáci z jedné střední školy v řešení tematických okruhů. Soutěžní tým je veden pedagogem z dané školy; Západočeská univerzita poskytuje možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům, rovněž poskytuje možnost využití laboratorních prostor k potřebným měřením v rámci experimentů.

Po dopolední prezentaci všech soutěžních prací převzali vítězové soutěže ceny z rukou náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové a prorektorky ZČU Blanky Šedivé.

Naší školu reprezentovaly dva týmy s následujícími projekty:

  • Seltenfofer Marek, Los Štěpán - Elastický gripper
  • Štěpán Pressl, Lukáš Koláček, Richard Váňa, Daniel Král – Miniaturní roboty a digitální materiály

Práce prvního týmu byla odměněna poukázkami v hodnotě 5000 Kč, v případě druhého týmu se jednalo o poukázky v hodnotě 3000 Kč.

Gratulujeme!!!

 Více o projektech si můžete prohlédnout ve fotogalerii.