Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ODPUSTIT, ALE NEZAPOMENOUT – VERGEBEN, NICHT VERGESSEN

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Odpustit, ale nezapomenout – Vergeben, nicht vergessen

Od 17. do 20. 2. se 14členný výběr našich studentů z tercií až kvint/1. ročníků zúčastnil mezinárodního projektu Odpustit, ale nezapomenout, jehož tématem byla 2. světová válka, Protektorát Čechy a Morava a soužití Čechů a Němců v tomto nelehkém období. Místem konání byla symbolicky obec Altglasshütte nedaleko česko-německých hranic.

Společně se žáky z Maristen-Realschule v Chamu absolvovali naši studenti nabitý program čítající mimo jiné návštěvu Domažlic, prohlídku KT Flossenbürg i expozici muzea v Sokolově věnovanou pobočnímu táboru Flossenbürg ve Svatavě. Večer pak účastníky čekala intenzivní skupinová práce, během které národnostně smíšené týmy připravovaly – za pomocí různých médií – prezentaci svých dojmů a postřehů z uplynulých dní. Nechyběly fotografie ani zdařile sestříhaná videa z navštívených míst. Ve čtvrtek pak proběhla prezentace výsledků práce předchozích tří dní.

Přínosem projektu je kromě historického tématu, které je stále živé a má nám i dnes co říci, i fakt, že celý průběh byl veden souběžně česky a německy, přičemž při vlastní práci studentů přišla často ke slovu i angličtina.

Za zapálený a zodpovědný přístup všem našim studentům a studentkám vřelý dík!

Dan Kadlec

 

Podívejte se ve fotogalerii zde...