Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROJEKT ŠABLONY II

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Projekt Šablony IIProjekt

Šablony II

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016551

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech v současné době realizuje projekt Šablony II. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s veřejností.

Díky projektu Šablony II je žákům ve zvýšené míře umožněno pracovat s ICT technikou pomocí mobilních zařízení, získávají možnost využít doučování v předmětech, ve kterých nedosahují výsledků podle svých představ a také možnost absolvovat výjezdy, během kterých se setkají s odborníky z praxe. Pedagogové mohou v průběhu svých hodin využít možnosti zapojení ICT technika, který jim usnadní přípravu a průběh výuky s moderní technikou. Současně získávají také možnost dalšího vzdělávání.

Cílem projektu je zmodernizovat výuku a výukové metody v rámci standardních vyučovacích hodin a pomocí externistů přiblížit žákům využití jejich znalostí v praxi. Díky možnosti doučování žáků je cílem také zlepšení studijních výsledků jednotlivých žáků.