Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZLATÝ DIKTAFON

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Zlatý diktafon

V pátek 21. 2. proběhla v Akademii věd České republiky valná hromada České asociace orální historie, jejímž prvním bodem programu bylo předávání cen v soutěži Zlatý diktafon. V kategorii ZŠ se na druhém místě umístila s prací Život mé prababičky v pohraničí Pavla Maříková (Q-A) a vítězkou se stala Kamila Stinglová (Q-B) za práci Hry a hračky našich rodičů a prarodičů.

Oběma úspěšným účastnicím gratulujeme a přejeme mnoho elánu do dalšího historického bádání!


 

Dan Kadlec