Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROBÍHÁ REGISTRACE KE ZKOUŠCE CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Probíhá registrace ke zkoušce Cambridge English: First

Probíhá registrace ke zkoušce Cambridge English: First

Písemná část zkoušky se koná 7. dubna.

Cena: 4 700 Kč

Bližší informace jchroustova@gym-kt.cz